Pomoc s online prihlasovaním na očkovanie proti Covid-19

Slovenský Červený kríž územný spolok Košice – mesto v rámci služieb sociálneho poradenstva ponúka pomoc pri prihlasovaní na očkovanie pre seniorov nad 85 rokov a aktuálne aj pre seniorov nad 75 rokov, ktorí majú záujem o vakcínu.

Zavolajte nám a my Vás prihlásime na očkovanie na mieste a v čase, ktorý bude k dispozícii a vyhovuje Vám. Volajte počas pracovných dní v čase od 07:30 hod. do 14:00 hod. na telefónne číslo: 0903 782 836.

Ďalšie články