Ponuka zľavneného stravovania pre seniorov

Vážení seniori s trvalým pobytom v MČ Košice – Staré Mesto, MČ Košice – Sever, MČ Košice – Západ, ak výška Vášho dôchodku nepresahuje 500 eur a máte záujem o stravovanie v jedálni Slovenského Červeného kríža, Komenského 19, Košice máte možnosť vybaviť si príspevok od svojej mestskej časti v hodnote 2 €.

Postup:

  • na Miestnom úrade MČ do ktorej patríte /sociálny referát / prineste tohtoročný výmer o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne a podpíšete DOHODU S MČ o zabezpečení stravovania pre poberateľa príspevku na stravovanie v stravovacom zariadení jedáleň SČK.
  • Dohodu spolu s výmerom o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne prineste do poradne SČK, 2. poschodie /po oranžovej šípke/ pre registráciu na zľavnené stravovanie.

Poradňa SČK: +421 903 782 836; poradna.ke@redcross.sk

Ďalšie články