Pracovná ponuka

Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto príjme do pracovného pomeru kuchárku.

Kvalifikačné predpoklady: výučný list v odbore kuchár/kuchárka

Požadované doklady:

·         žiadosť o prijatie do zamestnania,

·         životopis,

·         doklad o odbornej spôsobilosti, hygienické minimum,

·         súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu: Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto, Komenského 19, 040 01  Košice, mailom na: jedalen.ke@redcross.sk.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor. 

Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto príjme do pracovného pomeru kuchárku.

Ďalšie články