Preplácanie výdavkov na špeciálne liečebné cvičenie

Radi by sme Vás informovali o možnosti podať si Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dávky sociálnej pomoci (výdavky spojené so špeciálnym liečebným cvičením) pre občanov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice – Staré mesto.

Viac informácií:  Mestská časť Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice.

Tlačivo Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dávky sociálnej pomoci (výdavky spojené so špeciálnym liečebným cvičením):

https://kosice-city.sk/wp-content/uploads/2023/08/ziadost-o-poskytnutie-JDvHM-tlacivo-mimoriadna-davka-%C2%A7-7-ods.1-pism.-h-4.pdf

Informácie – VZN č. 5/2019 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom:

https://kosice-city.sk/wp-content/uploads/2019/11/vyhlasenie-uplneho-znenia-VZN-c.-5-2019-2.pdf

Ďalšie články