Prijmeme hlavnú kuchárku/kuchára + vedúca/i jedálne a kuchárku

min. vyučených v odbore na 8 hod., v pracovných dňoch

Pošlite: Žiadosť o prijatie do zamestnania a súhlas na spracovanie osobných údajov, profesijný životopis.

Info: Mgr. Kiselová, 0911 622 486

min. vyučených v odbore na 8 hod., v pracovných dňoch

Ďalšie články