Program pomoci na zabezpečenie živobytia a zamestnateľnosti – „Buď nezávislý – zamestnaj sa !“

INFORMAČNÉ STRETNUTIA sa realizujú KAŽDÚ STREDU o 10:00 a 14:00 hod. v priestoroch Kancelárie prvého kontaktu na Popradskej 66 v Košiciach.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Slovenský Červený kríž s finančnou a metodickou podporou od Španielskeho Červeného kríža a Livelihoods centra realizuje Program pomoci na zabezpečenie živobytia a zamestnateľnosti, ktorého cieľom je pomôcť vysídlenému obyvateľstvu z Ukrajiny, iným zraniteľným cudzincom a slovenským zraniteľným občanom profesionálne sa uplatniť na slovenskom trhu práce.

Čo vám ponúkame?

  • Informačné stretnutia o programe a poskytovaných službách
  • Informačné stretnutia na tému, ako si nájsť zamestnanie
  • Informačné stretnutia o trhu práce
  • Základné právne poradenstvo alebo bezpečné odporúčanie na profesionálne právne poradenstvo
  • Pomoc pri písaní CV alebo motivačného listu
  • Pomoc pri orientácií v ponukách práce a pomoc pri príprave na pracovný pohovor
  • Kurzy slovenského Jazyka
  • Vzdelávanie (kurzy základných sociálnych zručností a transverzálnych zručností)
  • Kurzy odborného vzdelávania
  • Individuálne pracovné poradenstvo

Ako sa stať účastníkom projektu?

Účasť na programe pomoci je bezplatná. Organizujeme informačné stretnutia, na ktorých je možné získať všetky podrobné informácie o programe a stať sa jeho účastníkom. Ak chcete získať informácie o najbližšom informačnom stretnutí, prosím kontaktujte nás na:

Kontaktné údaje KPK:

Ďalšie články