Prvá pomoc na cestách

Dopravné nehody patria k závažným udalostiam, pri ktorých musíme zraneným rýchlo poskytnúť prvú pomoc, no dbať aj na vlastnú bezpečnosť. Vážne poranenia si v takýchto prípadoch vyžadujú nielen pomoc zdravotníkov, ale aj policajtov alebo hasičov. Policajný zbor SR preto v spolupráci s našimi mládežníkmi pripravil 9. septembra v Košiciach pre vodičov akciu zameranú na preverenie ich vedomostí o poskytovaní prvej pomoci a kontrolu autolekárničiek. 

Počas tejto akcie sme otestovali vedomosti desiatich vodičov. Vďaka špeciálnej figuríne dojčaťa aj dospelého človeka a zdravotníckemu vybaveniu si vodiči mali možnosť prakticky vyskúšať prvú pomoc pri bezvedomí, zastavení dýchania, šoku či veľkom vonkajšom krvácaní. Potešilo nás, keď vodiči správne zodpovedali naše otázky a vedeli, ako postupovať pri rôznych poraneniach. Stretli sme sa však aj s viacerými nesprávnymi postupmi prvej pomoci, ktoré sú rozšírené dodnes. Zopakujme si teda niekoľko kľúčových zásad prvej pomoci na cestách.

ZISTENIE VEDOMIA A DÝCHANIA
Zraneného človeka nahlas oslovíme. Ak neodpovedá, skúsime ním jemne zatriasť, prípadne vytvoríme bolestivý podnet (nefackáme ho). Pokiaľ na tieto podnety nereaguje, zisťujeme prítomnosť dýchania: zakloníme hlavu, aby sme uvoľnili dýchacie cesty, pozeráme sa na pohyby hrudníka, počúvame zvuky pri dýchaní a na líci sa snažíme pocítiť dych zraneného. POZOR, k ústam a nosu neprikladáme zrkadlá, hlavu nepodkladáme! Nevyťahujeme ani jazyk, dýchacie cesty sa uvoľnia pri záklone hlavy!

VONKAJŠIA MASÁŽ SRDCA A DÝCHANIE Z ÚST DO ÚST (KPR)
Ak sme zistili, že zranený je v bezvedomí a dýcha, pričom nemá ďalšie zranenia, uložíme ho do stabilizovanej polohy, privoláme rýchlu zdravotnícku pomoc a sledujeme jeho stav až do príchodu zdravotníkov. Ak je však v bezvedomí a nedýcha, okamžite začneme s oživovaním. U dospelého je pomer stlačení hrudníka k vdychom 30 : 2. U dieťaťa však začíname 5 vdychmi, následne stláčame hrudník a vykonávame vdychy v pomere 30 : 2. Oživovanie vykonávame až do príchodu zdravotníkov alebo kým nás nevystrieda niekto iný.

PRIVOLANIE POMOCI
Keď zistíme, čo sa na mieste nehody stalo, a stav zraneného (zranených) si vyžaduje okamžitú pomoc zdravotníkov, privoláme záchrannú službu. Ak je na mieste nehody viacero ľudí, pomoc môže privolať jeden z kolektívu, pričom ostatní poskytujú prvú pomoc. Zopakujme si dôležité telefónne čísla: 

112 — integrovaný záchranný systém (hasiči, lekárska služba a polícia)
150 — hasiči
155 — lekárska služba
158 — polícia
159 — mestská polícia

Počas privolávania zdravotníckej pomoci nahlásime: čo sa stalo; kde sa to stalo – adresa alebo čo najpresnejšie miesto nehody; oznámime počet zranených a ich stav; čas úrazu alebo nehody; poskytneme doplnkové informácie (kto volá, telefónne číslo pre spätné volanie a pod.). POZOR – pri vážnych úrazoch a dopravných nehodách o živote pacientov môžu rozhodovať aj minúty! Čím skôr sa pomoc dostaví, tým má zranený väčšiu šancu na prežitie! Nikdy tieto čísla nezneužívame! Konajme rýchlo, no rozvážne!

PROTIŠOKOVÉ OPATRENIA
Šok je život ohrozujúci stav, ktorý často sprevádza veľkú stratu krvi. Zopakujme si pravidlá prvej pomoci pri šoku:

TICHO – zranenému zabezpečíme tiché a pokojné prostredie
TEPLO – zranenému pomôžeme ľahnúť si na prikrývku alebo ho zabalíme do izotermickej fólie
TEKUTINY – nepodávame, iba ovlažujeme pery
TÍŠENIE BOLESTI – nepodávame lieky, ošetríme zranenia, zranenému zabezpečíme pohodlie 
TRANSPORT – zraneného do nemocnice, resp. privolanie záchrannej služby

VEĽKÉ VONKAJŠIE KRVÁCANIE
Veľké vonkajšie krvácanie je život ohrozujúci stav, pri ktorom sa často rýchlo rozvíja šok a zranený upadá do bezvedomia. Ošetrenie musí byť rýchle a premyslené, myslime však aj na vlastnú bezpečnosť – používajme jednorazové rukavice! Prvá pomoc:
Rýchlo zastaviť krvácanie; ak sa v rane nachádza cudzie teleso, netlačíme naň
Predchádzať vzniku a rozvinutiu šoku 
Zabrániť infekcii
Rýchlo zraneného previezť do nemocnice

VLASTNÁ BEZPEČNOSŤ
Výstražný trojuholník a zapnuté svetlá aspoň 45 m od miesta nehody, vypnutie zapaľovania všetkých poškodených motorových vozidiel, reflexná vesta, zabezpečenie vozidiel proti pohybu, ostražitosť pri nevystrelených airbagoch, používanie ochranných gumených rukavíc pri otvorených zraneniach… Nezabúdajme na vlastnú bezpečnosť nielen počas nehody, ale už počas jazdy. Prilby, chrániče a bezpečnostné pásy slúžia v prvom rade nám a chránia náš život, preto na ne nezabúdajme!

AUTOLEKÁRNIČKA
Nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať vybavenie autolekárničky. Majme ju preto v aute na ľahko prístupnom mieste a pravidelne kontrolujme dátum expirácie jej obsahu. Ubezpečme sa, že v prípade nehody budeme vedieť poskytnúť prvú pomoc a použiť pomôcky, ktoré sú v našej autolekárničke.

Policajný zbor SR v spolupráci s dobrovoľníkmi Mládeže SČK Košice-mesto pripravil 9.9.2014 v Košiciach pre vodičov akciu zameranú na preverenie ich vedomostí z oblasti poskytovania prvej pomoci a kontrolu autolekárničiek.

Ďalšie články