Prvá pomoc nie je ťažká!

14. novembra 2014 sa v Materskej škole, Humenská 51 v Košiciach, uskutočnila prezentácia prvej pomoci pre najmenších. Táto prezentácia svedčí o tom, že i naši najmenší záchrancovia dokážu správne poskytnúť prvú pomoc. Svojím nadšením a ochotou učiť sa postupy prvej pomoci môžu byť deti príkladom i nám dospelým.

Slovenský Červený kríž Košice-mesto pravidelne organizuje prezentácie prvej pomoci i pre najmenších. Ak máte záujem o zorganizovanie krátkej a pútavej prezentácie prvej pomoci spojenej s praktickými ukážkami kardiopulmonálnej resuscitácie alebo ošetrenia rôznych poranení i vo Vašej materskej škole, prosím, kontaktujte nás.

14. novembra 2014 sa v Materskej škole, Humenská 51 v Košiciach, uskutočnila prezentácia prvej pomoci pre najmenších. Táto prezentácia svedčí o tom, že i naši najmenší záchrancovia dokážu správne poskytnúť prvú pomoc. Svojím nadšením a ochotou učiť sa postupy prvej pomoci môžu byť deti príkladom i nám dospelým.

Ďalšie články