S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme! – certifikát

 

Územný spolok SČK Košice – mesto v roku 2019 získal značku kvality "S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme"
 

"Dokazuje to nielen kvalitu v manažmente dobrovoľníkov, ale najmä, že vnímate nevyčísliteľnú hodnotu práce dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, záleží Vám na tom, aby sa u Vás cítili dobre a chcete sa k nim správať férovo", napísala nám Mgr. Dominika Hradiská z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

 

http://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/dobrovolnictvo/znacka-kvality/co-znamena-znacka-kvality-pre-dobrovolnikov-a-dobrovolnicky

Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice – mesto spĺňa základný štandard kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a získava značku kvality

Ďalšie články