Slávnostné oceňovanie za bezpríspevkové darcovstvo krvi v roku 2022 – oznam

Vážená darkyňa krvi, / Vážený darca krvi,                

ďakujeme Vám za nezištnú pomoc ľuďom,  ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii, a to tak, že ste sa  rozhodli darovať Vašu krv. Touto cestou Vám chceme oznámiť, že plánované slávnostné oceňovanie územným spolkom SČK Košice-mesto za bezpríspevkové darcovstvo krvi sa uskutoční v 21. septembra 2022 v Košiciach. O presnom termíne a mieste konania oceňovania Vás budeme vopred informovať v pozvánke.

Prajeme bezpečné a nádherné prežitie letných mesiacov.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto

Ďalšie články