Stretnutie dobrovoľníkov s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou

Dobrovoľníci z celého Slovenska sa stretli s pani prezidentkou, bola medzi nimi aj naša dlhoročná dobrovoľníčka Ľubka Marczellová.

Ďakujeme jej za reprezentáciu nášho územného spolku SČK Košice-mesto!

Video z návštevy pani prezidentky si môžete prezrieť tu:

https://www.facebook.com/reel/1477691426311037/?s=single_unit&__cft__[0]=AZWcv6LbVmlVgc3iURsF-15OdiMYMnYZj0YdgxlSJXGMKoYWRCkYIQd7YqOPYIdbI7yStxinz3-_Eiw_8U15cTf882Ewc5PhPDuY9rKSiyXMYQEcnz6LeS5K9CxQAgQeXRZS6MY10mUpZIC8g-6sIWua4G-e0shNUU5StrQ3nx3GaBikfPZ1DeL-SDnHst12BiFZdoRUR3mIftYqVJj1K83BpbeuX2l-G0r7Xvllebnm6g&__tn__=H-R

Ďalšie články