Študentská kvapka krvi 2023 – SPŠ Stavebná a geodetická, Košice

„SHAREni svoju krv a život ti dá LIKE.“

Dnes košická Národná transfúzna služba SR  v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, územným spolkom  Košice-mesto, uskutočnila mobilný odber v rámci kampane Študentská kvapka krvi v priestoroch SPŠ Stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice za účasti Školy umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice. Ďakujeme všetkým odvážnym darcom za ich účasť na kampani. Veríme, že z prvodarcov sa stanú pravidelní darcovia krvi a inšpirujú aj svojich rovesníkov.

Ďalšie články