Súťaž mladých zdravotníkov – Stredné školy

Súťaž mladých zdravotníkov – Stredné školy – 31.mája 2016

Vyhodnotenie celomestskej súťaže družstiev mladých zdravotníkov v Košiciach dňa 31. mája 2016

 Dňa 31. mája 2016 v priestoroch Obchodnej akadémie prebiehalo celomestské kolo súťaže družstiev prvej pomoci mládeže, ktorej sa zúčastnilo 20 družstiev.

Svoje vedomosti, praktickú pripravenosť a zručnosť v poskytovaní prvej pomoci na piatich stanovištiach prezentovalo 102 študentov. Súťažilo 17 družstiev z 13 stredných škôl a družstvo ŠI Medická 2 v Košiciach. Ich vedomosti hodnotili inštruktori prvej pomoci a študenti odboru záchranár SZŠ Kukučínová. Záujem o súťaž prejavili i študenti SOŠ J. Bocatia, Gymnázia Šandora Máraiho i Stredná technická škola v Košiciach, ktorí si prešli jednotlivé stanovištia s hlavným rozhodcom súťaže.

   
 Na  praktických stanovištiach ošetrovali :  
 – oživovanie  
 – nehodu – vodič pri vedomí a otvorenú zlomeninu  
 – popálenina a poranenie brucha  
 – agresívneho s poranenou hlavou  
   
 Výsledky  súťaže DMZ I. a DMZ II.   
1. Evanjelické gymnázium J.A.Komenského  
2. Gymnázium Trebišovská  
3. Gymnázium Park mládeže – MS SČK  
                                                                                           
  Srdečne blahoželáme všetkým zúčastneným !  

 
 

Ďalšie články