Súťaž mladých zdravotníkov – Základné školy

Súťaž mladých zdravotníkov – Základné školy – 5.mája 2016

 

Vyhodnotenie celomestskej súťaže družstiev mladých zdravotníkov v Košiciach dňa 5. mája 2016
 
Účasť 27 družstiev – 15 základných škôl a 2 osemročné gymnázia.
Mladí zdravotníci prezentovali svoje vedomosti na teoretickom stanovišti o Hnutí ČK a ČP, SČK a darcovstve krvi.
 
Na  praktických stanovištiach ošetrovali :
I. st – oživovanie, úraz elektrickým prúdom, vykĺbený členok.
II.st.-  oživovanie, cudzie teleso v rane,  porezanie na skle s podozrením na úraz chrbtice, epilepsia.

Výsledky  súťaže DMZ I. a DMZ II.

I. stupeň :
I.  miesto   ZŠ Belehradská
II. miesto   ZŠ Gemerská 
III. miesto  ZŠ Abovská 
 

II. stupeň:
I.  miesto   ZŠ Kežmarská 28
II. miesto   Evanjelické gymn. J.A. Komenského
III. miesto  ZŠ Abovská 
                                                                                        
 Srdečne blahoželáme všetkým zúčastneným !

Ďalšie články