Svetový deň prvej pomoci

Blíži sa Svetový deň prvej pomoci, deň, kedy môžeme s hrdosťou hovoriť o našej dlhoročnej profesionálnej práci vo výučbe prvej pomoci  a o desiatich tisícoch preškolených !

Hlavnou myšlienkou SDPP  2016 je prvá pomoc a deti, teda  „Dieťa ako záchranca a zachraňované dieťa“.

Najväčšou aktivitou, ktorú k SDPP realizujeme, sú eventy so spoločnosťou LIDL.
So spoločnosťou LIDL sme nadviazali spoluprácu pri tvorbe učebnice – publikácie pre deti 2. a 3. ročníka ZŠ. Tento týždeň dostane takmer 120 000 detí publikáciu k dopravnej výchove aj s našim logom pri nástupe do školy.
Prvým nápadom bolo spojiť dopravnú výchovu, prvú pomoc a priblížiť ju počas roka deťom prostredníctvom postavičiek detí v knižnej publikácii. 

V krajských mestách bude pripravené mobilné dopravné ihrisko :
10.9.2016 sobota –  Košice -ul. Jána Pavla II., sídlisko KVP, v čase od 10,00 do 18,00hod.

Pre deti bude k dispozícii dopravné ihrisko s bicyklami, kolobežkami. Dobrovoľníci SČK budú učiť prvú pomoc nielen deti, ale aj ich rodičov v samostatných blokoch.

 

                                                            Dopravná výchova pre školákov 

Článok z akcie v denníku košice:dnes Ako poskytnúť pomoc zranenému   

                        Pozrite si video BUĎ HRDINOM

                                                        SPOLU POMOŽEME

Buď hrdinom a zachraňuj životy. Prvá pomoc a deti

http://prvapomoc.redcross.sk/aktivity_a_podujatia/svetovy_den_prvej_pomoci_2016

Ďalšie články