Ukážky prvej pomoci na Detskej železnici – Alpinka

Dňa 3.9.2020 naše dobrovoľníčky Anastázia a Tereza prezentovali základy prvej pomoci pre Strednú športovú školu na Detskej železnici – Alpinka. Počasie nám krásne vyšlo a dúfame, že si zúčastnení odniesli mnoho nových poznatkov.

Prezentácia základov prvej pomoci na Detskej železnici – Alpinka. 

Ďalšie články