Ukážky prvej pomoci v letnom tábore

Náš mládežník, tréner prvej pomoci Igor, dnes prezentoval ukážky prvej pomoci v dennom letnom tábore. Aktivita sa uskutočnila v spolupráci s OR PZ v Košiciach.

"14.8.2020 som bol prezentovať na Moyzesovej ulici v Košiciach prvú pomoc v letnom tábore. Deťom vo vekovom rozmedzí od 3 do 6 rokov som ukázal oživovanie( KPR) a obväzovú techniku pri veľkom vonkajšom krvácaní. Dúfam, že si z toho veľa odniesli a nadobudnuté znalosti im pomôžu lepšie riešiť krízové situácie, v ktorých môže ísť o život.", podelil sa Igor so svojou skúsenosťou

Náš mládežník, tréner prvej pomoci Igor, dnes prezentoval ukážky prvej pomoci v dennom letnom tábore. Aktivita sa uskutočnila v spolupráci s OR PZ v Košiciach.

Ďalšie články