Vďaka sponzorskému daru od Slovnaft a.s. sa chránime počas výkonu našej práce

Aj v čase pandémie koronavírusu sa môžeme chrániť počas výkonu našej práce dezinfekciou, ktorú nám darovala spoločnosť Slovnaft a.s. Za tento sponzorský dar a jeho distribúciu pre Slovenský Červený kríž ÚzS Košice-mesto im ďakujeme.
#coronavirus #SlovnaftPomaha #sckkosicemesto #slovenskycervenykriz

vďaka, ktorému sa počas výkonu našej práce môžeme chrániť (pre viac info kliknite sem).

Ďalšie články