Vianočné balíčky pre seniorov od spoločnosti Coca-Cola (20.12.2022)

Veľká vďaka patrí spoločnosti Coca-Cola v spolupráci s ktorou mohol Slovenský Červený kríž, Košice-mesto pripraviť 30 vianočných balíčkov. Darček aspoň na chvíľu zahnal pocity osamelosti, prekvapil a vyčaril úsmev na tvárach seniorov s nízkym príjmom.

Ďakujeme. 

Ďalšie články