Vzdelávanie pracovníkov

 „ Kurz prvej pomoci“ / celodenné školenie – 7 pracovníci DSS, FBLR, ŠSP

„ Špecifiká zmyslového vnímania u ľudí s autizmom“ / celodenné školenie– 2 pracovníci DSS

 „Stimulácia emočného prežívania klienta v sociálnych službách s využitím expresívnych techník – RUKY" / 2 dňový workshop – 1 pracovník DSS

„Zvládanie agresivity, práca s emóciami“ / 3 hodinový seminár – 10 pracovníkov DSS, ŠSP, FBLR

 

apríl / máj 2018

Ďalšie články