Workshop prvej pomoci

Žiaci 6. ročníka Základnej školy Staničná 13 v Košiciach mali interaktívnu výučbu prvej pomoci, kde im naša dobrovoľníčka Viktória ukázala ako zachrániť človeka v núdzi, ošetriť zlomeniny, či krvácanie. Po názornej ukážke si to sami aj vyskúšali a pristupovali k tomu s veľkým záujmom. Všetkým žiakom to šlo hneď na prvý krát.

Zaujala ich aj „slamková metóda“ pomocou ktorej sa deťom lepšie vysvetlí spriechodnenie dýchacích ciest pri záklone hlavy ako dôležitom úkone pred kontrolou dychu. „Ak je slamka ohnutá = nezakolená hlava, tak vzduch cez ňu neprechádza. Ak ju deti následne vystreli, tak vzduch cez ňu začal prechádzať = záklon hlavy“.

Ďalšie články