Zaopatrenie

Súhrn služieb nevyhnutných pre život.

0