Zážitkové kurzy PP pre žiakov ZŠ vďaka finančnej podpore FPT Slovakia, s.r.o.

V mesiaci september vďaka finančnej podpore FPT Slovakia, s.r.o. si 450 žiakov zo šiestich ZŠ v Košiciach precvičili poskytovanie prvej pomoci pod vedením našich skúsených trénerov PP – Igora a Martinky. Okrem zážitkových kurzov PP získala každá škola aj odbornú literatúru o poskytovaní PP (ZŠ Abovská 36, ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Belehradská 21, ZŠ Park Angelinum 8, ZŠ Slobody 1, ZŠ M. Lechkého)

Školy, ktoré z dôvodu obmedzeného počtu termínov kurzov nemohli absolvovať Zážitkové kurzy PP, si môžu vybrať z našej ponuky pre školy: https://redcross.sk/kosice-mesto/cennik/

Bližšie informácie o možnej spolupráci s SČK: https://redcross.sk/kosice-mesto/spolupraca-skoly-s-sck/

Tu si môžete prečítať a pozrieť, ako kurzy PP na školách prebiehali: (7.9.2021)

 

FPT Slovakia s.r.o.

Ďalšie články