Humanitárna zbierka pre Ukrajinu – Miestny spolok pri FPT Slovakia, s.r.o.

Ďakujeme miestnemu spolku SČK pri FPT Slovakia, s.r.o., ktorý zorganizoval materiálnu zbierku potrebných vecí pre našu činnosť pri pomoci utečencom z Ukrajiny.

Ďakujeme Vám za spoluprácu!

Ďalšie články