Vyhodnotenie Valentínskej kvapky krvi 2021 (oficiálna tlačová správa)

Tlačová správa

Bratislava, 26. marec 2021 – Valentínska kvapka krvi ukončila svoj 26. ročník. Slovenský Červený kríž pripomenul verejnosti stále aktuálnu tému darovania krvi. Počas piatich týždňov aj napriek prísnejším podmienkam krv darovalo viac ako 20-tisíc ľudí.

Tento ročník sa nevyhol témam ako lockdown, sprísnené protiepidemiologické opatrenia, či obavy o vlastné zdravie. Každá z týchto tém má priamy vplyv na zásoby krvi, preto tohtoročná kampaň upozorňovala verejnosť aj na túto skutočnosť. Konečné čísla ukazujú, že ľudia napriek pandémii nezostali ľahostajní voči tým, ktorí sú na darovanú krv odkázaní. Počas kampane prišlo na odberové miesta Národnej transfúznej služby SR (NTS SR) či hematologicko-transfúziologické oddelenia (HTO) nemocníc 23 476 ľudí. Krv nakoniec darovalo 20 234 ľudí.

„Ďakujeme všetkým, ktorí sa tento rok do kampane zapojili. S potešením sme sledovali, ako s nami darcovia krvi zdieľali svoj humánny čin. V týchto časoch plných neistoty a negatívnych správ zverejňovali na sociálnych sieťach svoje posty plné optimizmu a nádeje. Povzbudzovali svojich blízkych a priateľov, vybrali sa v rovnakom termíne v menších skupinách darovať krv. Náš obdiv a poďakovanie patrí aj 1 936 prvodarcom, ktorých súčasná situácia neodradila, prekonali počiatočné obavy a rozšírili rady bezpríspevkových darcov krvi“, povedala Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

Slovenský Červený kríž ďakuje za spoluprácu na kampani všetkým odberovým miestam NTS SR a HTO a všetkým médiám, ktoré upozorňovali na dôležitosť bezpríspevkového darcovstva krvi.

 * Kampaň Valentínska kvapka krvi® je zapísaná v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR.

 Prečítajte si tiež:

Darovanie krvi je maturitou života

Ľudská krv je živá tekutina, ktorá sa nedá ničím nahradiť

 

Ďalšie články