Snem územného spolku SČK Košice-mesto 8.12. 2021

Text